Varför Familjebiten?

Dagligen blir vi matade med konsekvenserna av vårt välfärdssamhälle

Negativ stress, fetma, stillasittande och dåliga matvanor är några av följderna som inte bara påverkar vuxna, utan även barn. Orsakerna är många, men de är inte omöjliga att påverka eller förhindra.

Våra barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Att vuxna skall vara goda förebilder är därmed ett faktum. Tillsammans med våra barn kan vi påverka och sträva mot välmående och livskvalitet.

Vi har mycket att lära av våra barn!

Barn är naturligt rörliga, de gillar smaker och god mat, de har en positiv sinnesstämning och älskar beröring. Alla dessa aspekter ligger som grund i Familjebiten.

Jag vill se en helhet i hälsa och välmående, jag vill att barn och vuxna skall inse hur stort ansvar man själv har. Genom rätt upplysning och stöd vill jag skapa en sådan medvetenhet.

Familjen är ledordet och det är familjen som tillsammans skall sätta upp mål och resultat för att må bra och ha roligt ihop