Tänk dig smart

I temat Tänk dig smart arbetar vi med ledorden tanke – känsla – beteende

Genom att träna tanken medvetandegör du inte bara det du presterar, utan påverkar även hur du upplever prestationen, det vill säga gör dig tankemässigt medveten om glädjen i en prestation.

Genom att varva övningar med läromaterial blir träningen mer effektiv och lättare att ta till sig.

I temat Tänk dig smart ingår följande föredrag och paket;

  • Tänk dig smart – lär dig och öva dig!
  • Var smart och sätt ord på dina känslor!
  • Familjebiten, när man inte ses!
  • Paketlösning för hela familjen ”Vi strävar mot samma mål!”