Konceptet

Familjebiten är ett helhetskoncept för familjer

Tanken är att vuxna och barn tillsammans arbetar med att främja hälsa, livskvalitet och välmående för hela familjen.

Vi erbjuder praktiska och teoretiska gruppträffar och föredrag, alternativt individuella träffar med familjen, med kontinuerlig coachning och rådgivning.

Träffarna utgår ifrån 4 teman; Tänk dig smartÄt smartRörelsekul och Ha kul

Mål sätts upp före och följs upp efter.