Individbiten

För alla som vill främja sin hälsa, livskvalitet och sitt välmående. Genom att arbeta praktiskt och teoretiskt utifrån våra fyra teman, som inbegriper både kropp och själ, blir det enklare för individen att implementera nya och goda vanor.

Praktisk och teoretisk coachning och rådgivning i form av kurspaket, event, individuella träffar eller föreläsningar. Pris: 400 kr/tillfälle (ca 45 min)